www.healthandlove.org
Your Health & Love Book
ភាសាខ្មែរ​​​ | English 

អ្នកមានសំណួរ?  ខ្ញុំមានចំលើយ!   
Questions ? Get Your Answers?

ទំព័រ​សំនួរ និង ចំលើយ សូមស្វាគមន៍ !
នៅ​លើ​ទំព័រនេះអ្នកអាច​អាន និង ស្វែងរកសំនួរមួយចំនួន ដែលមិត្តអ្នកអានរបស់យើង ​បានចែករំលែក​​ជូនអ្នក។

Welcome to Q and A!
Here you will find questions from our valuable readers that they would like to share with you. Their questions on health and love are answered by our famous Dr. Love.

សូមជ្រើសរើសសំនួរ និងចំលើយដែលត្រូវនឹងប្រធានបទ ៖   
Please choose questions and answers related to topics:   

Dara
25  years old
29.04.2013
Question 20:

ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំ​​​​បាទ​ចង់​សួរ​គ្រូ​ថា ពេល​​ខុំ​រួម​រ័ក​ជា​មួយ​


មិត្ត​ស្រី​របស់​ ខ្ញុំ​​​ ដោយ​គា្មន​ប្រើ​ស្រោម​អនោម័យ​​​ពេល​នោះ


​លងិ្គ​របស់​ មាន​ភាព​ឈឺ​នឹង មាន ដូច​ជា​ពង់​បែក​នូវ​លើ​លងិ្គ​


របស់​ខ្ញុំ​​​តើ​នេះ​ជា​ជំងឺ​កាម​រោម​?តើ​អាច​ធើ្វ​ ខ្ញុំ​​​​អត់​មាន​កូន​ទេ​?


មាន​ថាំ្ន​ព្យា​បាល​ទេ​?


Answer:

 សួស្តីប្អូន !


នេះប្រហែលមកពីរោគសញ្ញាខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងជម្ងឺពងបែកនៅលើប្រដាប់ភេទ ដូចនេះ


ប្អូនត្រូវប្រញាប់រួសរាន់ទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិករ៉ាក់ ជាបន្ទាន់ ។


ការគ្មានកូនមិនចោទជាបញ្ហាអ្វីទេ បើប្អូនទៅព្យាបាលទាន់ពេលវេលា ។


សូមអរគុណ !


 


botra
25  years old
17.04.2013
Question 18:

Hi dr love, 2 days ago i have smoked ICE drug. And i know i will never it anymore. But i wonder how long does it keep stay in my body system? Because i am applying usa visa. So i afraid they ask me to do health check.តើធ្វើបែបណា ទើបកម្ចាត់សារជាតិវា ចេញពីរាងកាយខ្ញុំបាន?​​  ហើយខ្ញុំត្រូវការពេលវេលប៉ុន្មាន?


Answer:

Hi Botra,If you stop it from now you don�t have any problem in your body�s blood so in general it can be eliminated up to 72 hours from the first time since you take it, but please stop use it definitively. Best,


SP
35  years old
25.03.2013
Question 17: Hi Doctor Love,
I just got married nearly 2months ago(on 28th march is two months). After we made love from first time and continues, my wife still come blood season in these two months, but late(first month late 5 day and next month late 5 day count from her came season).
I want to ask u, how many months to get pregnant after have sex? how can we know? and please advise me some how sex to get pregnant soon.
Thanks u beforehand for ur answers.
Best wishes to u and all of ur staff.
SP

Answer:    

Dear SP,


I can tell you that pregnancy will be occurred in the first month of sex because the sperm from male can meet the ovum from female and form to the egg which is growing to baby so there is no need to wait for many months. If the women is pregnant, the blood season will not come in the coming next month but the delay or late of season is often happened and to be sure when your wife had no season for more than one month, please test the urine at your home by buying the pregnant test which is available in the pharmacy or go to hospital nearby your home.

Thank you,

Pang bolak
22  years old
16.03.2013
Question 16: I and my boyfriend love each other but I wonder that I try to suggest him love only me but he cannot do it. He said I am his wife in the future but for others just kidding! Our parents know and love us so much! He promise that he will honest with me only one after getting married. Does he love me? And why he do like this?
Answer:

Dear Bolak,


I suggest you to explain much more to him at this point because some act of kidding even it could not lead to love but there will go beyond to what he expected, the men is sometimes used to be like that so you have to convince him to stop it, I think he will listen to you if he loves with you.


Best,


Rotha
25  years old
15.03.2013
Question 15: ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូពេទ្យថា​​​ នៅពេលខ្ញុំរួមដំណេកជាមួយប្រពន្ឋរបស់ខ្ញុំនាងតែងមានអាការះ​ចុក​ អួលនៅខាងក្រោមផ្ចិត។​​ តើអាការះនេះបណ្តាលមកពីអ្វី?
Answer:

ជំរាបសួរប្អូន !


ការចុកអួលនេះ វាអាចបណ្តាលមកពីការប៉ះទង្គិចក្នុងអំឡុងពេលរួមដំណេក


 សូមប្អូនព្យាយាមថ្នម​ៗ តែបើនៅតែមិនបាត់ទៀត គឺចាំបាច់ទៅស្វែងរក


ការពិនិត្យផ្នែករោគស្រ្តី ក្រែង


លោមានបញ្ហា សូមអរគុណ !


Go to page : 1 » 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10

អំពី​យើង​ខ្ញុំ |​ ទំនាក់​ទំនង​យើង​ខ្ញុំ | ដៃគូសហការ |​ សេវាកម្មផ្តល់​ពត៌មាន | ទាញយកពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូត | មានអ្វីថ្មី?
Copyright © 2006- 2018 Friends-International, Inc. All rights reserved.